Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Publisert av Kristin Strøm den 22.02.23. Oppdatert 26.03.23.

ASCA avholdt årsmøte i Askimhallen den 22. februar 2023.

Ca 40 medlemmer var til stede, og klubben spanderte kringle og kaffe.

President Jan Otto Finne ønsket velkommen, og årsberetning og regnskap for 2022 ble presentert.

Kontingent for 2024 ble besluttet økt til følgende satser:
- kr 450,- for enkeltmedlem
- kr 200,- for familiemedlem.

Planlagte treff i 2023 i regi av ASCA og Smaalenene Hot Rodder’s er bla.:

  • Smaalenene Mønstringen,  siste søndag i april (30. april)
  • Smaalenene Hot Rodder’s:
    - Cars & Coffe, mars/april, i HOT ROD Garasjen hos Ole Mellegaard

    - Swap Meet,
    siste helgen i august, i HOT ROD Garasjen hos Ole Mellegaard


Styret for 2023 ble som følger:

President                 Jan Otto Finne (gjenvalgt)
Visepresident           Øivind Hångmann
Sekretær                 Tone Løkka Haugerud
Kasserer                  Kirsti Strøm
Webmaster              Kristin Strøm
Styremedlem 1        Thor Henrik Strøm Dahl
Styremedlem 2        Lill Veronika Pedersen

 

Kjartan Olavsrud og Jan Ove Tørholen (gjenvalgt) fortsetter også som revisorer.

Vi ønsker nytt styre lykke til i 2023!