Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Publisert av Kristin Strøm den 28.02.22. Oppdatert 01.03.23.

ASCA avholdt årsmøte på Restaurant Høytorp Fort i Mysen den 16. februar 2022.

Ca 40 medlemmer var til stede, og klubben spanderte kringle og kaffe.

President Jan Otto Finne ønsket velkommen, og gjennomgikk årsberetning og regnskap for 2021 ble presentert.

Kontingent for 2023 ble besluttet ikke økt. Dvs. den forblir kr 350,- for enkeltmedlem, og kr 150,- for familiemedlem.

Planlagte treff i 2022 i regi av ASCA og Smaalenene Hot Rodder’s er bla.:

  • Smaalenene Mønstringen blir i tradisjon tro, siste søndag i april (24. april)
  • Smaalenene Hot Rodder’s arrangerer sitt Hot Rod & BBQ treff siste helgen i august (26-28)


Styret for 2022 er er som følger:

President                 Jan Otto Finne
Visepresident           Øivind Hångmann (gjenvalgt)
Sekretær                 Natanael Svae
Kasserer                  Kirsti Strøm (ny)
Webmaster              Kristin Strøm (ny)
Styremedlem 1        Thor Henrik Strøm Dahl (ny)
Styremedlem 2        Ludvig M. Lundblad

 

Kjartan Olavsrud (gjenvalgt) og Jan Ove Tørholen fortsetter som revisorer.

Vi ønsker nytt styre lykke til i 2022!