Tilbake til album-oversikt

Årsmøte (februar 2023)

Årsmøte ble avholdt i Askimhallen. Ca. 40 medlemmer møtte (inkludert. styret) Foto: Kristin Strøm (ASCA) og Jan Otto Finne (ASCA) (Dato: 22.02.2023)