www.lubetube.me

https://melonstube.cc

Vedtekter Undergrupper

VEDTEKTER FOR UNDERGRUPPER I ASCA

 

Følgende vedtekter er gjeldende fra og med 01 Juli 2015. Styrevedtak 10 Juni 2015.

 

 §1 UNDERGRUPPENS NAVN OG ADRESSE

Smaalenene Hot Rodder`s. Postboks 680, 1833 ASKIM

§2 FORMÅL

Undergruppens formål er å spisse interessen for Rod relaterte kjøretøyer eldre en 1949 modell.

§3 INNMELDING I UNDERGRUPPEN.

Alle medlemmer av ASCA som fortrinnsvis er eier av eller står i nær kontakt med eier av en Hot Rod   årgang eldre en 1949 modell.

§4 STYRET

Undergruppen velger en person som representerer gruppen i styret i ASCA.

Valgte person er disponibel for styret i ASCA i to år.

Hvis valgte person må trekke seg innen sin periode, skal en vara velges i undergruppen. Denne vara skal overta hans plass.

§5 KLUBBAVGIFT

Det er ingen kontingent knyttet til medlemskapet i en undergruppe. Det kreves at medlemskontingenten for medlemskap i ASCA er betalt.

Reglene for kontingent er de samme som for medlemskapet i ASCA.

§6 LOGO

Undergruppen kan fritt lage sin egen logo. Derimot kreves det at ASCA sin hovedlogo er med i eller er en del av all bruk av egen logo i undergruppen.

§7 ARRANGEMENT

Undergruppen kan fritt arrangere egne aktiviteter. ASCA stiller økonomisk garanti for planlagte arrangement. Styret i ASCA må godkjenne arrangementet før denne garantien stilles. Et eventuelt overskudd fra et arrangement går tilbake til ASCA. Undergruppen vil få øremerket 30 % av overskuddet til eget internt bruk.

§8 ØKONOMI

Undergruppen har ikke eget regnskap. Regnskapet styres av kassereren i ASCA.

lingerie tgirls toying.xnxx pawn