Smaalenene Hot Rodder's er en undergruppe av American Street Cars Askim.

Gruppens formål er å spisse interessen for rod-relaterte kjøretøy eldre enn 1949 modell.

Alle medlemmer av ASCA, som fortrinnsvis eier eller står i nær kontakt av en eier av en hot rod kan melde seg inn.
Det er ingen kontingent knyttet til medlemskapet. Det kreves dog at medlemskontingent for medlemskap i ASCA er betalt.